Per oferir-vos serveis i ofertes adaptats als vostres interessos, Barnes utilitza cookies. Si continueu navegant pel lloc, declarareu que accepteu el seu ús. Més informació

Quina documentació necessites per demanar una hipoteca?

Show light - BARNES Barcelona - Immobles de luxe, apartaments i cases de prestigi a Barcelona

El procés de sol·licitud d'una hipoteca és una cosa molt important en la vida de qualsevol persona.

Fer el pas de comprar una casa i tramitar aquesta hipoteca requereix un temps prolongat des que consultes amb el banc, presentes la documentació i l'entitat et dona una resposta. Encara que aquests processos siguin llargs, conèixer la situació i tenir tot preparat et permetrà agilitzar aquests tràmits i aconseguir la teva hipoteca en un menor termini de temps. Avui, al blog de BARNES, et mostrem quina documentació necessites per demanar una hipoteca.


DOCUMENTACIÓ GENERAL NECESSÀRIA

Quan es demana un préstec hipotecari hi ha un conjunt de documents que es demanen en general a tota la població sol·licitant i que, normalment, estan dissenyats perquè les entitats bancàries puguin comprovar la teva solvència econòmica. Aquests documents són els següents: 

 • DNI dels titulars de la hipoteca
 • Declaració de l'IRPF. Última declaració de la renda perquè el banc pugui comprovar la teva situació econòmica. 
 • Rebuts d'altres préstecs que tinguis concedits.
 • Extractes bancaris per comprovar si hi ha descoberts o embargaments. 
 • Contracte d'arres, només en cas de tenir-ne un signat amb el venedor. 
 • Vida laboral actualitzada dels sol·licitants del préstec hipotecari. 
 • Justificant d'altres ingressos que es trobin al marge de la teva feina. 
 • Nota simple de l'habitatge a hipotecar i d'altres propietats al teu nom. 


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA SI ETS ASSALARIAT

Els treballadors per compte aliè han de presentar també documents que demostrin la seva situació actual i els seus ingressos. En general, les entitats bancàries demanen el següent: 

 • Contracte laboral en vigor. Si oferim un contracte indefinit tindràs millor perfil per al banc que un contracte temporal. 
 • Nòmines dels últims mesos per comprovar els ingressos que s'han declarat.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA SI ETS AUTÒNOM

Els treballadors per compte propi han de presentar una documentació diferent per justificar els seus ingressos. La seva situació laboral no els permet tenir una nòmina fixa com els treballadors assalariats. 

Aquest perfil és més complicat d'avaluar, ja que al no tenir uns ingressos fixos els bancs es mostren més exigents a l'hora de corroborar la seva capacitat econòmica per afrontar la hipoteca. És per això que hauran de demostrar que el seu negoci té viabilitat. Per a això hauran de presentar els següents documents a la seva entitat bancària: 

 • Declaració anual de l'IRPF i/o IVA
 • Pagaments trimestrals d'IRPF i/o IVA de l'any en curs per saber l'activitat que s'està desenvolupant en el moment de sol·licitar la hipoteca. 
 • Últims rebuts del pagament de la Seguretat Social. 

Com a extra, el treballador autònom també podrà mostrar un resum de l'activitat de l'empresa per demostrar la seva solvència. Si t'interessa saber més sobre el sector immobiliari, et recomanem el nostre article "Com calcular la plusvàlua a Barcelona?".