Per oferir-vos serveis i ofertes adaptats als vostres interessos, Barnes utilitza cookies. Si continueu navegant pel lloc, declarareu que accepteu el seu ús. Més informació

Passos per a comprar un habitatge a Espanya

Show light - BARNES Barcelona - Immobles de luxe, apartaments i cases de prestigi a Barcelona

BARNES Barcelona vol compartir amb vostè els passos a seguir en el procés de compra d'una propietat a Espanya. La guia s'ha estructurat en els següents apartats:

I.      RESERVA DE LA PROPIETAT

II.     CONTRACTE D'ARRES

III.    ESCRIPTURA DE COMPRAVENDA

IV.    IMPOSTOS I COSTOS

V.     IMPOSTOS AL SER PROPIETARI


I.      RESERVA DE LA PROPIETAT

Un cop hagueu trobat la casa amb les característiques que està buscant, la primera acció és escriure una oferta i reservar el producte donant un dipòsit a la seva agència immobiliària.

La quantitat d'aquest dipòsit pot variar, depenent del preu i característiques de la propietat. El seu agent comercial s'encarregarà de confirmar la quantitat exacta. Si l'oferta és acceptada, l'acord de reserva és signat pel venedor i la propietat és retirada del mercat. Aquest acord inclou condicions i un termini específic per donar els següents passos.


II.     CONTRACTE D'ARRES

El contracte d'arres és un document privat en el qual ambdues parts (comprador i venedor) acorden reservar la compravenda de la propietat amb un pagament inicial parcial.

Aquesta quantitat acostuma a ser pagada directament al venedor, i normalment és el 10% del preu total.

Dades rellevants com característiques de la propietat, preu i condicions de venda, així com la data de finalització de contracte, queden registrades en el contracte d'arres. Cal destacar que aquest contracte inclou una clàusula que especifica les condicions que s'apliquen si una de les parts es retira del contracte: si el comprador es retira, el pagament inicial es perdrà. En el cas del venedor, el comprador té dret a rebre el doble del pagament inicial com a compensació.


III.    ESCRIPTURA DE COMPRAVENDA

L'escriptura de compravenda és el contracte final en què el venedor transfereix tots els drets de propietat i tinença legal de la propietat. De cara a la data de finalització, l'import total de la propietat ha d'haver estat pagat. Aquest contracte és signat pel venedor i el comprador en presència d'un notari públic que certifica la transferència de la propietat.

Una còpia del document s'envia a l'Agència Tributària i al Registre de la Propietat.


IV. IMPOSTOS Y COSTOS

A PAGAR DURANT LA COMPRA DE LA PROPIETAT


Impostos compra:

   - Obra nova:

• IVA (10% import compra)

• AJD (1,5% import compra) 

    - Habitatge utilizat:

• ITP (10% valor fins a 1 M €. Tarifa progresiva).

Costos:

• Registre de la Propietat (no acostuma a ser superior a l'1%)

• Notaria

• Gestoria


V. IMPOSTOS AL SER PROPIETARIS

RESIDENTS I NO RESIDENTS

IBI (“Impost sobre els Béns Immobles”). És un impost local assignat per l'Agència Tributària Espanyola, aplicada als residents al país.

IRPF (“Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”) Aplicable a les persones físiques residents fiscals a Espanya (resideixen més de 183 dies al país). Obligació de declarar l'immoble en la Declaració de la Renda.

IRNR (“Impost sobre la Renda de No Residents"). És un impost sobre la renda de no residents que s'aplica als propietaris d'immobles que no resideixen al país.

Patrimoni. Impost anual sobre el patrimoni basat en el valor net dels seus actius al país sent no resident, després de les deduccions permeses com les hipoteques.

Plusvàlua: Quan es produeix la venda d'un immoble, hi ha l'obligació de pagar "la Plusvàlua" per l'increment del valor de l'immoble. És un impost que pagarà la persona que ven un immoble a l'Ajuntament on es troba situat l'immoble.REQUISITS PER A COMPRADORS ESTRANGERS

Els requisits necessaris per a comprar una propietat a Espanya són obtenir un NIE (Número d'Identificació d'Estrangers) i un compte bancari espanyol.


• El NIE és un codi d'identificació d'estrangers a Espanya. Aquest número acredita que vostè resideix a Espanya i està associat tant a la tributació (pagament d'impostos) com a la seguretat social (assistència mèdica i cotitzacions).

• Es necessita un compte bancari a Espanya per gestionar tots els pagaments durant el procés de compra. El banc li demanarà que proporcioni una prova de l'origen dels fons que s'utilitzaran per a la compra. Aconsellem d'obrir un compte bancari a Espanya al moment de les arres.