Per oferir-vos serveis i ofertes adaptats als vostres interessos, Barnes utilitza cookies. Si continueu navegant pel lloc, declarareu que accepteu el seu ús. Més informació

Com calcular la plusvàlua a Barcelona

Show light - BARNES Barcelona - Immobles de luxe, apartaments i cases de prestigi a Barcelona

La plusvàlua es un impost obligatori.

Vendre una casa és un procés que comporta certs costos. Per això, a l'hora de posar a la venda un immoble, hem de tenir en compte tot un seguit de factors. Un dels pagaments a tenir més en compte és l'anomenada plusvàlua municipal. Avui, al blog de BARNES, t’expliquem com es calcula aquest impost a Barcelona. 


QUÈ ÉS LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

La plusvàlua municipal és un dels impostos amb què més familiaritzats estan els espanyols. És conegut com l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Aquest és un impost que grava l' increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en el moment en què es transmeten. 

A l'hora de dur a terme una operació de compravenda d'un immoble, la plusvàlua apareix com un dels impostos principals a pagar, sent l'Agència Tributària l'administració encarregada de la seva recaptació. Aquest és un impost obligatori que grava el guany del valor de l'immoble un cop es tramita, es ven, s’hereta o es rep després d'una donació.  

Convé destacar que el gravamen sorgeix amb la transmissió dels terrenys, hi hagi o no edificació en ells. Per això, quan es tracta de la transmissió d'un habitatge, el que es grava és la transmissió del terreny sobre el qual està construïda i no l'edificació en si.


COM ES CALCULA LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL A BARCELONA

Aquest pagament es pot calcular a través de dos mètodes bàsics: el mètode real o el sistema objectiu. 

Per calcular la plusvàlua a través del mètode real hem de saber, primer de tot, el guany patrimonial que s'ha obtingut després de la venda de la propietat, restant el preu de la transacció i el preu pel qual es va adquirir. Per obtenir la base imposable hem de multiplicar el guany patrimonial obtingut en el pas anterior pel percentatge que faci referència al valor cadastral del sòl sobre el valor de la propietat. Finalment, multipliquem aquest resultat pel tipus impositiu que, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, es defineix en el 30%. 

Si seguim el mètode objectiu començarem calculant la base imposable. La plusvàlua l'obtindrem calculant el coeficient de multiplicació de la taula inferior pel valor cadastral del sòl. Al resultat obtingut s'haurà d'aplicar el tipus impositiu fixat per l'ajuntament, el 30%. 


CÓMO SE PAGA LA PLUSVALÍA MUNICIPAL EN BARCELONA

Aquest impost es pot pagar de tres formes diferents. A través de la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona, accedint al seu portal i descarregant el formulari de tramitació de plusvàlua municipal. S'ha d'omplir i enviar a través d'Internet o imprimint el paper d'autoliquidació i presentant el pagament a través d'un banc col·laborador. També es pot accedir per via telefònica, trucant gratuïtament al 931 537 010 o sol·licitant cita a l'OACS o a l'IMH.


Si vols conèixer més sobre el sector immobiliari, et recomanem l'article "Què és un contracte d'arres?".